Politykę Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z postanowieniami ustawy 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych (LOPD), użytkownik jest informowany, że wszystkie dostarczone przez nas dane zostaną włączone do pliku, utworzonego i utrzymywanego w ramach odpowiedzialności GELESTICA, SL.
Zawsze będziemy respektować  poufność danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania oferowanymi usługami, wykonywania zadań administracyjnych oraz przesyłania informacji technicznych, handlowych lub reklamowych za pośrednictwem korespondencji zwykłych lub elektronicznych.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, sprostowania lub anulowania, należy skontaktować się z centralą firmy POLIGONO INDUSTRIAL RAFELBUÑOL C / CEBOLLA, 39 46138 RAFELBUÑOL (VALENCIA) lub napisać na następujący adres e-mail: info@hd-dermocosmetics.com.
 
1. WARUNKI UŻYTKOWANIA
Warunki dostępu i korzystania z tej strony internetowej regulują obowiązujące przepisy i zasady dobrej wiary, zobowiązujące użytkownika do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Zabronione są zachowania niezgodne z prawem, obowiązującymi normami lub interesami osób trzecich.
Będąc użytkownikiem strony www.hd-dermocosmetics.com potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki oraz obowiązujące przepisy prawne w tej sprawie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie kontynuuj korzystania z tej witryny.
Każdy rodzaj zgłoszenia i / lub reklamacji będzie ważny tylko na podstawie pisemnego powiadomienia i / lub potwierdzonej korespondencji.
 
2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
GELESTICA, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści umieszczane jako wpisy na forach, w sieciach społecznościowych, ani za żadne inne treści publikowane niezależnie przez osoby trzecie na stronie internetowej dostawcy.
Jednak biorąc pod uwagę art. 11 i 16 LSSI-CE, GELESTICA, S.L. zobowiązuje się do wycofania lub zablokowania  treści, które naruszają przepisy ustawodawstwa krajowego lub międzynarodowego, prawa osób trzecich lub naruszają moralność i porządek publiczny.
Firma nie ponosi odpowiedzialności  za szkody, które mogą powstać w wyniku awarii lub nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika.
Firma nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek incydenty techniczne lub awarie, które moą wystąpić niezależnie i wpłynąć na poprawne działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
GELESTICA, S.L. zastrzega sobie również prawo do aktualizacji, modyfikacji lub usuwania informacji zawartych na stronie internetowej, w dowolnym momencie.
 
3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWAGELESTICA, S.L. jest właścicielem wszystkich praw do treści umieszczonych na stronie oraz oprogramowania, a także praw własności intelektualnej, z wyjątkiem prawa do produktów i usług o charakterze publicznym, które nie są własnością firmy.
Żadne materiały opublikowane na tej stronie nie mogą być powielane, kopiowane lub publikowane bez pisemnej zgody GELESTICA, S.L.
Wszystkie informacje otrzymane drogą elektorniczną, takie jak komentarze, sugestie lub pomysły, zostaną uznane za przypisane do GELESTICA, S.L. za darmo. Informacje, które NIE MOGĄ być traktowane w ten sposób, nie powinny być wysyłane.
Wszystkie produkty i usługi, które NIE są własnością firmy GELESTICA, S.L. są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i są przez nas respektowane. Pojawiają się na stronie internetowej GELESTICA, S.L. tylko w celach promocyjnych i informacyjnych. Właściciele tych treści mogą zażądać modyfikacji lub usunięcia informacji, które do nich należą.
 
4.  OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Te ogólne warunki podlegają ustawodawstwu hiszpańskiemu. W przypadku wszelkich sporów, które mogą  powstać w wyniku korzystania z niniejszej witryny, będą rozpatrywane jedynie przez Courts Carlet (Valencia). Akceptując warunki korzystania ze strony użytkownik wyraźnie zrzeka się prawa do kwestionowania tej  jurysdykcji.